Baltar - Şule Köklü - Kitap

Baltar - Şule Köklü - Kitap

Daha önce “ Yanık Maske” adlı romanla dikkatleri üzerine çeken Şule Köklü, yeni romanı “Baltar” yine adından söz ettirecek oldukça nitelikli bir roman olmuş.

Sivas Kangal köpeğinin kahraman olduğu yapıt Şule Köklü’nün çarpıcı ve etkili anlatımıyla oldukça başarılı bir roman.

Kitabın tanıtım bülteninde de anlatıldığı gibi “Baltar, Sivas kangalının romanı. Etrafında husumetin, hırsın, kurtların ve elbette aşkın çember ördüğü bir dünyada, insanın sadık bir yoldaşına bürünüyor Baltar. Eser, bir kangalın kendisiyle, insanlarla ve tabiatın kanunlarıyla savaşı aynı zamanda.”

Üslup olarak kendisine has sanatlı söyleyişlerin yanında kelimeleri de en güzel şekilde seçerek, anlatmak istediklerini okuyucusuna, çarpıcı bir şekilde aktaran Köklü, Atasözleri, deyimler, yerel söyleyişleri ustaca kullanmış ve duygularını rahatlıkla kelimelere dökmüştür.

Teknik bakımdan çok iyi bir roman olan Baltar yazılış tekniğinde; kişiler arası dengenin ustalıkla kuruluşu, simgelerle olayların ele alınış yöntemi derinlik katılarak bir duyarlılıkla kullanılışı ve yazarın bütün bu ögeleri her an denetimi altında tutabilmesi, böylelikle romanda sonun asla açıkça sezilmemesi romanın okunmasını kolaylaştırıyor.

Nesnel, iyi gözlemlenmiş ve anlatım dilini, üslubunu bulmuş tabiat tasvirleri,  romanının önemli bir aşamasını ifade eder.

Metinde yer alan zengin söz dağarcığı  olayların kurgulandığı coğrafyanın yerel dil özellikleri açısından da değerlidir. Romanda tabiat unsurları Doğa tasvirleri, mekân unsurları, çevre, zaman ve ahenkli bir bütün oluştururlar. Usta işi bu tasvirlerde psikoloji-mekân-zaman açısından parça-bütün uyumuna dikkat edilmiştir

Baltar’da yazar, kişileri sunmada ve detaylandırmada hem anlatıcı bakış açısından hem de roman kişilerinin bakış açılarından faydalanmıştır. Öykülemede özetleme, sahneleme, diyaloglarla aktarma, iç seslerle aktarma, tasvir ve tahlil etme gibi başlıca anlatım yöntem ve tekniklerine yer vermiştir. Romandaki kişiler, yaş, cinsiyet, meslek, mizaç ve mevcut ruh hâllerine uygun konuşmuştur

Anlatıcı, şairane pek çok benzetmeye de yer veriyor.

Romanda Baltar adlı Kangal köpeği etrafında gelişen olaylar Nilüfer ile Çoban’ın aşkı naif bir anlatımla verilmiş.

Hanım Ana’nın Anadolu kadınına has bilgeliği ve olaylar karşısındaki bilgece tavrı da etkileyici bir şekilde ele alınmış.

Anadolu irfanının pratik manada karşılık bulduğu roman yapısı, olay örgüsü, kişileri, mekânı, zamanı, teması, dil ve anlatımı ile okunmaya değer önemli bir roman.

Yazar içinde yaşadığı, dolayısıyla gerçeklerine aşina olduğu toplumun yüzüne ayna tutmaktadır. Özellikle toplumun taşra kesimine, köy ve yayla hayatının unutulmaya yüz tuttuğu zamanlarda yayla hayatından da kesitler sunuyor.

Yazarın usta anlatımı ve öne çıkardığı detaylar da bir o kadar çarpıcı.

Akıcı üslubu ve olay örgüsü ile insanı içine çekiveren bir kitap olan Baltar’ın  sonuna yaklaştıkça, hemen bitmesin istiyorsunuz.

İyi bir roman okumak isteyenler için “Baltar” son yıllarda yazılmış en iyi romanlardan diye düşünüyorum.

Şule yayınlarından çıkan kitabı alıp okumak için iyi bir zaman…

Okumak en soylu eylemdir.

Daha ne duruyorsunuz!

 

lafkafe.com | Hikmet Kızıl