Sahi, siz neredesiniz! - Hikmet Kızıl

Sahi, siz neredesiniz! - Hikmet Kızıl

Osmanlı Devleti’ni 37 padişah yönetmiştir; bunların 19’u şiirle uğraşmış, bazıları mürettep divanlar bile tertip etmiştir. Yani her iki padişahtan birisi şiirle meşgul olmuştur.

Şiir, Osmanlı devletinin hayat damarlarından birisiydi. Tarihler bazen manzum olarak yazılmakta hatta tiyatro eserleri bile şiir dilinde sahnelenmekteydi. Osmanlı Devleti’nde şiir dili çok gelişmiş olmasına rağmen, nesir dili fazla gelişmemişti.

Şiir dilinin nesir diline aktarılması insanların ihtiyacını karşılamıyordu. Halktan kopuk bir yazı dili ile halka ulaşmak, onların kültür seviyelerini artırmak çok zordu. Matbaanın geç gelmesi ve geldikten sonraki gelişim evresi nesrin istenilen düzeyde bir kültür olarak yerleşmesini geciktirdi.

Her şeyden önce kitap okuma bir kültür işidir. Kültürün bir toplumda yayılması çok uzun zaman alır. Kadim kültürümüz ile ilişkimizin kesilmesi, köklerimizden gelen kültürel yapıya sahip çıkılmaması malumatfüruş bir kuşağın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Arapça; bilgiler anlamına gelen “malûmat” kelimesi ile Farsça; satan, taslayan anlamına gelen “furuş” son ekinden oluşmuş, bir arada "bilgiçlik taslayan" anlamına gelen malûmatfüruşlar popüler kültürün çeyrek filozofarı durumundadır.

Okuma, kişinin kendini yenilemesi, sınırlarını zorlaması, evrenselliğe ulaşması için vermiş olduğu basit ama ulvi bir mücadeledir.

Günümüzde edebiyat, popüler kültürün kuşatması altında. Kitap okumakla ilgisi, ilişkisi sadece herkesin okuduğunu okumak, herkesin paylaştığını paylaşmaktan öteye geçemeyenlerin sabun köpüğünden kültürü göstermelik hava dolun bir balon. Sosyal medyaya bakarsanız okuyan ve yazanların sayısı bir hayli kabarık, zaman zaman yazarların okuyanlardan daha fazla olduğu düşüncesine de kapılmıyor değiliz.

Bu kadar çok kitap yazan varken peki bunları kim okuyor?

Okumadan yazar olanların fazlaca serbest nazım denemeleri, antin kuntin olayları art arda sıralayanların bunları yazı veya kitap olarak addetmesi modern bir maraziye döndü bile.

Sosyal medyada kibir kulelerinden şiir üzerine ahkam kesenlerin çoğu şiirden bihaber, muhtemelen kendileri dışında hiçbir şairi okumadıklarından kendi yazdıkları herzelere şiir deme cüretini de gösteriyorlar!

Popüler kültür mekanizması, kaşlarından ayakkabı stiline kadar birbirinin benzeri, zihinsel ve ruhsal açıdan robotlaşmış bir toplum için çalışır, popüler kültürün mankurtları herkesin okuduğunu okur, okumasa dahi o neşriyatla fotoğraf çektirir. Popüler kültürün modern ayinlerinin farzıdır bu.

Kurmaca kanaatlerden, yapay zevklerden, hastalıklı bencillikten, dizginlenemez hazcılıktan oluşan popüler kültüre karşı dik bir duruş hakikatli okumalardan geçer!

Popüler kültür modern toplumun yeni dini.

Popüler kültürden hakikat kültürüne sağlam okumalar ile meydan okumaya geldik!

Lafımızı esirgemeden, eğip bükmeden, lafı, sözü çevirmeden, lafımızı bilerek kitabın orasından laf söylemeye geldik...

Laf Kafe'ye hoş geldiniz efendim...

Burada laf çok!

Siz neredesiniz?

lafkafe.com | Hikmet Kızıl | TÜM YAZILARI