Başarılı İletişimde Düşüncenin Gücü - Ahmet Çakır | Yorum: Belkıs Tunçay

Başarılı İletişimde Düşüncenin Gücü - Ahmet Çakır | Yorum: Belkıs Tunçay
  • "Elinde çekişten başka araç bulunmayanlar, problemleri çivi şeklinde görür." sözü, bilinçsiz yasaklarla her konuyu halledeceğini zannedenlere çok uygun düşmektedir. 

Hayata dair birçok açıdan iletişimi ele alan bu kitap, aynı zamanda psikolojik olarak da okurunu iletişime hazırlıyor. İçerisinde yazarın görüşlerini ve stratejilerini görüyoruz ve yer yer ünlü düşünürlerin sözleri, kısa olaylarla anlatımlarını destekleyici bir yaklaşımı var. Hem pozitif hem negatif yönlerimizi iletişimde nasıl elimizde tutmamız gerektiğini de vurguluyor.

Takdir Stratejisi konulu paragrafında:

  • Onun prensipleri arasında hata aramak yoktur. O ölçülerini verir, noksanını kişi kendisi bulur.

Bir eğitmen, bir konuşmacı, bir aile bireyi, bir yönetici olarak satırlarda herkesin bulunabileceği konuma göre bilgiler yer almakta. Yaşamın karşılaşılabilecek olaylarında ve durumlarında nasıl davranmamız gerektiğinin ışığını da yakıyor yazar Ahmet Çakır. Elbet bu kadar zengin ve epey noktalara değinen bir kitabın, her insan için uyumlu olması ya da her insana göre doğru gelecek kavramlarını sunmasını beklemek imkânsız. Ancak uyan durumlar ve pozisyonlar için gerekli verileri alarak askıda bekleteceğimiz öğretilere sahip olabiliriz.

Son olarak kitaptan bir alıntı daha:

  • Bizler doğru hedefe yanlış şekilde giderken; maddeci telakkiler, yanlış hedefe doğru atış yapmaktadırlar.

lafkafe.com | Belkıs Tunçay